Sertifikati i licence

Symphony -aditiv d2W

d2w™ technologija se bazira na korišćenju aditiva koji se kombinuju sa različitim polietilenima i drugim standardnim proizvodima obično do nivoa od 1%. Uticaj aditiva je neznatan i konačan proizvod zadržava dinamične kvalitete i standarde plastike uključujući jačinu, čistoću, varenje, propustljivost i štampanje, ali ima svojstvo razgradnje u prirodi. Proces razgradnje počinje sa bilo kojom kombinacijom toplote, svetlosti i stresa koji je katalizator i utiče na brzinu sa kojom proces degradacije ide. Čim se počne proces nastavlja se i u zemlji, ako je plastika na drvetu zakačena medju granjem, ili na ogradi ili ispod vode. Jedan od jedinstvenih aspekata novog d2w je totalna razgradivost materijala. Vreme razgradnje i inicijacija razgradnje se kontroliše prema planiranoj upotrebi folije. d2w totalno razgradiva plastika će zadržati sve svoje potrebne karakteristike za planirani vek trajanja proizvoda a efekti degradacije će početi da budu vidljivi tek neko vreme posle završetka trajanja proizvoda. d2w™ plastika može da se učini da počne sa razgradnjom posle 60 dana ili posle 5-6 godina u zavisnosti od potreba proizvoda. Totalno razgradiva plastika će se razgraditi bez štetnih posledica konačno ostavljajući H2O, CO2 i biomasu u neznatnoj količini. Testovi su pokazali da su materijali potpuno sigurni za korišćenje u direktnom kontaku sa hranom i nemaju nikakve negativne posledice kada se konačno razgrade u zemlji.