ID firme

“MEGA PLAST MPT” DOO
21205 SREMSKI KARLOVCI, Mitropolita Stratimirovića 152
E-mail: megaplast@mts.rs
www.mega-plast.rs

U vezi sa primenom zakona o PDV, a u cilju što uspešnije saradnje, dostavljamo Vam naše identifikacione podatke i to:
1. NAZIV FIRME: „MEGA PLAST MPT“ DOO
2. SEDIŠTE: 21205 Sremski Karlovci, M.Stratimirovića 152
3. ADRESA (za slanje pošte): 21205 Sremski Karlovci, M.Stratimirovića 152
4. PIB: 103271751
5. MATIČNI BROJ: 08808660
6. BROJ EVIDENCIONE PRIJAVE: 132686097
7. ŠIFRA DELATNOSTI: 2222
8. POSLOVNA BANKA: PRO CREDIT BANK
9. RAČUN: 220-14660-53
10.TELEFON: +38121-2983-369(5 linija)
11. FAX: +38121-2982-891
12.E-mail: megaplast@mts.rs, www.mega-plast.rs
13.OBVEZNIK PDV: DA
14.KONTAKT OSOBA: Nada Salić