HDPE

Više informacija na zvaničnim Internet stranicama:  MATILA INDUSTRIAL CO. LTD. i KUNG HSING

Za više informacija, konsultacije i narudžbine molimo Vas kontaktirajte našu kancelariju:

Mega Plast MPT d.o.o.

Ulica Mitropolita Stratimirovića 152
21205 Sremski Karlovci, Srbija
Telefon: +381 2983-369
Ph/Fax: +381 21 2982-891
Mobilni: 063 560 222
Mejl: megaplast@mts.rs
Sajt: www.mega-plast.rs