Broj poseta

        36286

Naš tim

"Mega Plast MPT“ kolektiv

Organizaciona shema >>Hadži Dragan Stojanović, vlasnik

Salić Nada, direktor-menadžer


PRODAJA
Dr Jelena Stojanović, menadžer prodaje
Bogdanka Radojčić, knjigovođa
                                                                                                                          PRODAVCI


Rumen Pejčinovski, prodavac

Pavle Vujović, prodavac


PROIZVODNJA


Tanja Momirov, inženjer, tehnolog

Siniša Koska, upravnik proizvodnje


        EKSTRUDERISTI


Radovan Petkov, ekstruderista

Jaroslav Hrubik, ekstruderista
Zoran Nikolić, ekstruderista

Aleksndar Drljan, ekstruderista


        RADNICI NA KONFEKCIONIRANJU


Jasna Šnur, radnik na konfekcioniranju

Danijela Ždero, radnik na konfekcioniranju
Evica Nešić, radnik na konfekcioniranju
Ana Maričić, radnik na konfekcioniranju
Aleksandar Joba, radnik na konfekcioniranju


        RADNICI NA REGENERACIJI


Boban Gajšin, radnik na regeneraciji

Jovan Rakić, radnik na regeneraciji
Marko Cindrić, radnik na regeneraciji

Taipei, Tajvan

Saradnici sa Tajvana ("KUNG HSING")


                                                         Hadži Dragan Stojanović i Ruby

Robert Chen
Saradnici sa Tajvana ("MATILA")


Chum Power                                 Flora Lee                Lukas Shen (Matila) i Vivien Lee (For Dah)

Ostale slike "Megaplast" tima
    Vrh strane